ვატყობ ესეც კაი გვარიანად გაიძუყნება ,,სქელტრაკა,რა დღეშია/შერჩევითი სამართალია აბა რაა შენ რომ ვადაზე ადრე გამობრძანდი და ენას ატარტარებ!