მარინა ბერიძის ''იქ იყო თფილისი'' მე გავიგე როგორც გულისტკივილი მისი საყვარელი ქალაქის მოძალადესთან ასოცირების სტერეოტიპის გამო.
მარინა ბერიძემ თქვა, რომ ნიკა რაჭველი და მანანა დოი არიან თბილისი და არ გრეჩიხა.