მუხტი გროვდება... იზვირთება... მოსახლეობას 4 წელია არ ამოუშვია ორთქლი! ზოგიერთს ცუდად დაუმთავრდება!