თუ ჩემ წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულს მოტივი არ ქონდა, მაშინ ჯგუფური ხულიგნობაა (239.2.ა). თუ მოტივი ჩემი პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საქმიანობაა, მაშინ სიძულვილის დანაშაულია და დევნა ძალის გამოყენებით (156.2.ა)
კვალიფიკაცია, რომელიც ჯერჯერობით აქვს საქმეს - ძალადობა (126.1), სრულიად არაადეკვატურია.
ps ხაზგასმით - თავდასხმა იყო ჯგუფური.