Nika Gvaramia მეც უარესს თუ არა იგივე დღეში აუცილებლად ჩაგაგდებ რომ იცოდე, ერთხელ თავი შევიკავე შენი შვილის გამო, მამები ჩვენც გვყავდა მაგრამ გეკიდათ! მეც მაგრად მკიდია შენი სენტიმენტები, თან თუ მამა დაასაფლავე Dinning room ში რა გინდოდა შე ჩემისა