მერე რა ,რომ ბოკერია -რატიანმა და კომპანიამ საპარლამენტო სიიდან ამოგიღოთ ?!
ზოგს გიცნობთ პირადად,ზოგს არა...


ჯობია ერთგულებით წააგო,ვიდრე ღალატით მოიგო.თქვენ მოიგეთ ეს ბრძოლა ...ერთგულებით
წიწილებს კი გაზაფხულზეც ითვლიან