საქართველოს მთლიანმა საგარეო ვალმა 15.3 მლრდ აშშ დოლარი (35.7 მლრდ ლარი) შეადგინა