ნაცებზე ამ ბოლო დროს არაფერს ვწერ, რადგან: მკვდარზე ან კარგს ამბობენ ან არაფერს