მე არ ვიცი, ვინ ვის მხარეს წარმოადგენს, მაგრამ მეუფე იაკობი არის ბნელი, სიძულვილის მქადაგებელი მამაო. შესაბამისად, მხარე სადაც ის დგას არ შეიძლება იყოს სწორი.
მაპატიეთ აგრესია. მინდოდა ზუსტად გადმომეცა სათქმელი.