ამ დღეების ტერაქტებმა დაამთავრა იდეალისტი ევროპის ცნება!!!