არა რა, ყველა ,,უბედურება" ჩვენ როგორ უნდა დაგვემართოს, საპარლამენტო დეპუტაცია არ გვეყოფოდა საამაყოდ? ეხლა კიდევ შიშლიკანა კაცი