ერთი ადამიანი მანახეთ სტატისტიკურად ვინც თამბაქოს გაძვირების გამო მის მოხმარებას თავი მიანება?!
თამბაქოს მოწევა ჯანმრთელობისთვის ძალიან საშიშია, ორი აზრი არ არსებობს,განსაკუთრებით საშიშია მის მიერ გამოწვეული დაავადებები და განსაკუთრებით - ფილიტვის კიბო,მაგრამ თამბაქოს გაძვირება მისი პრევენცია ვერ და არ იქნება და ამით მანიპულირება არის სირცხვილი.
#მოწევაიწვევს #ფილიტვისკიბოს!
#ნუმოწევთ!