ცინიზმის მწვერვალი

ადამიანებმა, რომლებმაც შექმნეს სისტემა, რომელიც მოქალაქეებს აუპატიურებდა, ქონებას ართმევდა, აწამებდა.
სისტემა, რომელმაც დაიმორჩილა ხელისუფლების ყველა შტო და რგოლი.
სისტემა, რომელმაც ყველაზე სასტიკი ფორმებით არღვევდა თანამედროვე ცივილიზებული მსოფლიოს მიერ აღიარებულ ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებს და თავისუფლებებს.
სისტემამ, რომელმაც ლამის დამარხა დემოკრატია და მისი აღქმა საქართველოს მოქალაქეებში, დღეს საუბრობენ, რომ მათ აქვთ შიდაპარტიული დემოკრატია...
გეუბნებით, არანაირი განსხვავება, პირობითად, ელენე ხოშტარიას და მეგი გოცირიძეს შორის არ არსებობს.
ორივე ბედკრული მეგის ქარდავას და მიხეილ სააკაშვილის სულიერი შვილები არიან.