ქართული წარმოების ამ ფქვილს ქონდა ობი და მასში ფუთფუთებდნენ მატლები