ჩვენ არ ვცხოვრობთ ქალაქში,
ჩვენ ვცხოვრობთ ბეტონის გროვაში..